OVK i Nacka, Värmdö och i Stockholms Län

Ring Jocke Tel.070-7710379 El. mail hjelm@jockesbyggochvent.se

Vi utför OVK,K RIKSBEHÖRIGHET (Obligatorisk ventilationskontroll). Vi hjälper er att åtgärda anmärkningar som ev. framkommit vid ventilationsbesiktningar. Felsökningar vid inrykningar. Felsökningar vid luktspridning (sanitär olägenhet) mellan lägenheter och lokaler.

OVK intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX ventilation. 3år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX - och S-ventilation. ( Det får sålunda ej finnas någon mekanisk tilluft för att hamna under detta intevall ) 6 år

FTX= från och tilluft med värmeväxlare  FT = från och tilluftsventillation                 F = frånluftsventillation                            FX = frånluft med värmeväxlare                 S = självdrag

 

Website_Design_NetObjects_Fusion

Jockes Bygg & Vent

Tel.08-121 480 79

 

Ventilation i Nacka, Värmdö och Stockholms län

Ring Jocke 0707-710379 eller maila hjelm@jockesbyggochvent.se

ASCI2017_L
ASCI2017_L